O APLA

 
 


 

 

 APLA Jižní Čechy, z.ú.

 

Posláním APLA Jižní Čechy, z.ú.  je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

APLA Jižní Čechy podporuje děti s autismem a jejich rodiny v Jihočeském kraji již od roku 2007. Nabízí tyto služby:

 

   

Poradenství - rodičům a dalším pečujícícm osobám, pedagogům atd. vysvětlujeme symptomatiku autismu, objasňujeme chování dětí v souvislosti s diagnózou, poskytujeme základní poradenství týkající se péče a výchovy dětí s autismem.

Pedagogická péče - provádíme speciálně pedagogická vyšetření úředškolních dětí, sestavujeme individuálně vzdělávací plán (IVP), pomáháme rodině, školce, škole se zavedením strukturovaného učení a denního režimu, pracujeme s dětmi na nácviku pracovního chování. Pracujeme s dítětem s autismem dle IVP na rozvoji jednotlivých dovedností. Děti k nám dochází nejčastěji jedenkrát týdně na jednu hodinu.

Individuální terapie - Jsou určeny pro všechny děti a dospělé s Aspergerovým syndromem, které jsou zaměřeny především na  nácvik   sociálních dovedností, řešení úzkostných stavů, fobií.

Skupinové nácviky sociálních dovedností - děti se učí navzájem spolu komunikovat, sdílí své potíže, učí se vhodně reagovat v různých sociálních situacích, učí se rozpoznávat emoce, navzájem si pomáhat.

Terapie problémového chování - zybýváme se zvládáním problémového chování a řešením individuálních potíží. Pracujeme metodou behaviorální terapie a kognitivně behaviorální terapie (KBT).

Terénní služba - Pracovníci APLA Jižní Čechy, z.ú. dojíždí za člověkem s autismem, jeho rodinou, do školských či výchovných a jiných zařízení, které navštěvuje, za účelem poradenství a řešení problémového chování. V rámci služby rané péče dojíždí pracovníci APLA JČ do rodin, kde podporují rodiče v jejich dovednostech, jak správně vést a vychovávat dítě s autismem, pracují s dítětem v rodině, půjčují pomůcky atd.

Základní sociální poradenství - Je zaměřeno na poskytování informací týkající se sociálních dávek, příspěvku  na péči, poskytování odborných služeb, atd.

Odlehčovací služba - péče o lidi s autismem je velmi náročná. Díky odlehčovací službě, kdy pracovníci APLA JČ pečují o dítě po celý víkend, si rodina/pečující osoby mohou odpočinout a načerpat nové síly do dalších dní. Služba probíhá dva víkendy v měsíci, kdy pečujeme o 4-6 dětí.

Letní tábory "Rodičům a dětem pomůžeme s létem" - i děti s autismem chtějí zažít to, co jejich zdraví vrstevníci, a tak každým rokem zajišťujeme dva turnusy letního tábora pro děti s autismem, kde si užjí tábor se vším všudy a rodiče mají možnost si odpočinout a načerpat nové síly.

Klub  - ne všechny děti s autismem mají možnost se zapojit do běžných zájmových kroužků. Proto jsme pro ně připravili "klub", kde mají možnost se střetávat, trávit vhodný způsobem volný čas, a to výtvarnými pracemi, výlety, nácvikem vaření, učením se společenských her atd.

Podpůrné skupiny pro rodiče - umožňujeme rodičům dětí s autismem potkat se s lidmi, kteří mají podobný osud, mohou spolu sdílet stejná témata, navzájem si poradit, podpořit se, sdílet nejen informace, ale i stejné prožitky. Terapeuté APLA JČ provází rodiče na jednotlivých setkáních, napomáhají zpracovávat témata a být oporou v těžkých chvílích.

Podpůrná sezení pro rourozence dětí s autismem - autismem není postižen pouze člověk sám, ale jeho diagnóza a vše, co přináší ovlivňuje výrazně i blízké lidi v jeho okolí. Pro sourozence dětí s autismem je to náročná celoživotní situace, se kterou se musí naučit žít a pracovat. V rámci podpůrných setkání napomáhají pracovíci APLA JČ sourozencům dle jejich věku a potřeb zpracovávat aktuální témata, pracovat s emocemi, podávat informace o problematice autismu, a podporovat v jejich individuálním růstu.

Vzdělávání - V průběhu školního roku pořádáme přednášky na různá témata týkající se problematiky poruch autistického spektra.

http://aplajc.cz