O projektu

Péče o lidi s autismem je pro rodinu nesmírně náročná, potřebuje proto dlouhodobou podporu, kterou jim naše organizace APLA Jižní Čechy, z.ú. poskytuje v centru sdružení či při výjezdech přímo do rodin klienta. Společně pracujeme na rozvoji dovedností člověka s autismem, jeho zapojení do společnosti, udržení rodiny jako celku. Prostřednictvím našich služeb poskytujeme rodině čas na načerpání nových sil pro péči o dítě s autismem, prostor pro sdílení nelehké životní situace. Formou benefiční sportovní akce se tak snažíme získat finanční prostředky na krytí  nákladů spojených s poskytováním služeb pro lidi s autismem. A proto "Jedeme v tom s vámi" - cyklovýzva APLA JČ.

Děkujeme vám, pokud se zapojíte, podporujete tak výjezdy do rodin dětí s autismem, nesete pomyslnou pochodeň osvěty o problematice autismu a pomáháte nám zkracovat cesty k účinné pomoci lidem s autismem.